iran
usa-1024x539

برگزاری ورکشاپ

شرکت پرتوزیست مفتخر به برگزاری ورک‌شاپ با موضوعیت “تکنیک رامان جهت شناسایی مواد دارویی و شیمیایی” و “معرفی راه‌کارهای بهینه و تجهیزات مرتبط جهت انجام تست‌های انحلال دارو” می‌باشد. این ورک‌شاپ در تاریخ 26 اردیبهشت 97 در سالن همایش‌های مجموعه ورزشی انقلاب برپا گردید و طیف کثیری از شرکت‌کنندگانش را نمایندگان مراکز داروسازی کشور تشکیل می‌دادند. آقایان Mr Stefan Sandor و Billsten Mr Peter که به ترتیب مدیرعامل و مدیر واحد فنی کمپانی SERSTECH سوئد هستند نیز در این همایش حضور داشته و به مباحث اختصاصی در خصوص تکنولوژی رامان پرداختند. همچنین راه‌کارهای بهینه تست انحلال دارو و تجهیزات مرتبط با این روش‌ها توسط کارشناس شرکت پرتوزیست که دوره‌های لازم را در کمپانی RIGGTEK آلمان گذرانده است مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بیان مباحث علمی میهمانان با دستگاه‌های مرتبط به صورت عملی کار کرده و روند کارکرد دستگاه را مشاهده و بررسی نمودند.